קטגוריה
 
 
 
 
 
 

גודל 30 ​מקט 78919-026

 
 
גודל 30

משאיר 0.5 מ”מ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר