קטגוריה
 
 
 
 
 
 

גודל 5F מקט 78919-176

 
 
גודל 5F

משאיר 6.3 מ”מ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר