קטגוריה
 
 
 
 
 
 

גודל 5 Skip Tooth מקט 78919-066

 
 
גודל 5 Skip Tooth

משאיר 6.3 מ”מ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר