קטגוריה
 
 
 
 
 
 

גודל 7F מקט 78919-166

 
 
גודל 7F

משאיר 3.2 מ”מ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר