קטגוריה
 
 
 
 
 
 

גודל 7 Skip Tooth מקט 78919-056

 
 
גודל 7 Skip Tooth

משאיר 3.2 מ”מ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר