קטגוריה
 
 
 
 
 
 

גודל 4F מקט 78919-186

 
 
גודל 4F

משאיר 9.5 מ"מ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר