קטגוריה
 
 
 
 
 
 

סטריליזטור

לניקוי מלא של כלי העבודה כגון סכינים מספריים ומסרקים.